اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شکایتی که یامگا را به سمت امارات و قطر هل داد