نبرد جنوبی‌ها در مرحله سوم جام حذفی به کام استقلال

نبرد جنوبی‌ها در مرحله سوم جام حذفی به کام استقلال