اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وساطت نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و وزارت علوم برای آزادی دانشجویان بازداشتی/ دانشجویان باقیمانده در بازداشت کمتر از ۱۵نفر