اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۲۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از خودروهای عبوری در مرز تایباد کشف شد