اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجموع واکسن‌های تزریق شده به ۱۵۴ میلیون و ۷۸۸ هزار دوز رسید