اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«بعد از رفتن» مهمترین فیلم بنیاد سینمای فارابی است/ آیا این بار نوبت سیمرغ «آقای حکایتی» است؟