استقلال و پرسپولیس با تساوی به رختکن رفتند

استقلال و پرسپولیس با تساوی به رختکن رفتند