ام‌تی‌ان، دومین اپراتور ارتباطی در بین کارفرمایان برتر جهان شناخته شد