پشت پرده دروغ و تحریف معاندین پس از دیدار پرسپولیس-الهلال +فیلم