دوزینگ پمپ .مترینگ پمپساب و لاک پارکت و تعمیرات پارکتتولید و فروش انواع کارتن بسته بندی …هلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

کمک مالی بازیکن تیم ملی ایران به باشگاه سوئدی!