پلتفرم‌های داخلی ارز دیجیتال در جبهه جنگ اطلاعات ملی