پیامبر(ص) ما را به اسلامی دعوت کرده که زیربار ظلم نمی‌رود