اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر ارشاد: چین ۷۰ هزار سالن سینما دارد ایران ۶۰۰ تا!