اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امداد رسانی به  ۸مادر باردار در کولاک و برف کردستان