اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف دو هوگوپوش دیگر ایران در مسابقات جهانی تکواندو