حامیان روحانی (خرداد ۹۶): اگر رئیسی بیاید دلار ۵ هزارتومان می‌شود/ روحانی(مرداد ۱۴۰۰):اگر جنگ اقتصادی نبود دلار ۵ هزارتومان بود!