تارتار: فرق ما و استقلال فقط یامگا بود/ در لیگ فقر مهاجم وجود دارد