مجیدی: تا الان ۶ امتیاز از ما گرفته‌اند/ می‌روم تا مربی دیگر بیاید

مجیدی: تا الان ۶ امتیاز از ما گرفته‌اند/ می‌روم تا مربی دیگر بیاید