فروش بالابر نفریشنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …ساخت,تولید و نصب انواع دکل های …دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

روحانی از تریبون صداوسیما به کمک همتی و مهرعلیزاده آمده است