تجارت ۵۰۰میلیون دلاری ایران با تاجیکستان امکان پذیر است