فروش کارت شناسایی کارگاه و گواهی …آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

شهید فخری‌زاده مصداق روشن یک نیروی انقلابی بود