اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ذات هیئت توجه به مسئله مردم است/ بنای تصدی‌گری در هیئت‌ها را نداریم