تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …برس سیمی

برد پرگل وردربرمن در برلین