اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قاسمی، یکی از مهره‌های اصلی  در کم کردن فشار تحریم‌ها