پوکو دوئودوئو با محدوده قیمت ۴ تا ۶ هزار دلار معرفی شد +عکس