آیا لبنیات برای دیابتی‌ها مضر است؟

آیا لبنیات برای دیابتی‌ها مضر است؟