انجام کلیه امور نقشه برداریچاق کننده صورت و بدن فول فت کاملا …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپرول ملحفه و رول روتختی یکبار مصرف …

قانون برنامه ششم به درستی اجرا نشده است