سهم نیروگاه‌ها در آلودگی هوا چقدر است؟

سهم نیروگاه‌ها در آلودگی هوا چقدر است؟