امکان افزایش تا ۲ میلیارد دلاری صادرات ایران به برزیل