معاون اول قوه قضائیه: وظیفه قوه قضاییه تامین، هدایت و پشتیبانی آزادی‌های مشروع مردم است