خطر ۴ برابری مرگ بیماران کرونایی با ابتلا به این بیماری

خطر ۴ برابری مرگ بیماران کرونایی با ابتلا به این بیماری