هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختهدر کلگی آب برج خنک کنندهتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

ظریف توانایی اداره کشور را ندارد، ولی خوب است رئیس جمهور شود! / جو بایدن در حال آواربرداری است، عجله نکنید