اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عامل تیراندازی ایلام از بنیاد اخراج یا تعلیق نشده بود