جریمه ۵ درصدی اعضای تیم ذوب‌آهن پس از شکست مقابل مس رفسنجان

جریمه ۵ درصدی اعضای تیم ذوب‌آهن پس از شکست مقابل مس رفسنجان