روحیه شاد قبل از مصاف با الهلال/ پا به توپ شدن گل‌محمدی و باقری