برس سیمیتولیدی نرده حفاظ دیوار شاخ گوزنی …اصفهان جک تولید کننده انواع جک …فروش غنچه(سرگل) خشک گل رز

رهبر انقلاب دقیقاً چه نقشی در برجام داشته است؟