مشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …

خرید ۱۸ میلیاردی از سایتی که بالا نمی‌آید!