اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علیرضا قزوه: اگه صدا و سیما نبود، در پایین برره باید بز می‌چراندی!