کمیته خبرنگاران و عکاسان آسیب‌دیده از جنگ تشکیل می شود