سران قوا و میهمانان کنفرانس وحدت با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند