افراد بالای ۱۵ سال در روز چقدر موسیقی گوش می‌دهند؟

افراد بالای ۱۵ سال در روز چقدر موسیقی گوش می‌دهند؟