وقتی رونالدو در جریان بازی سولسشر را به سُخره گرفت +فیلم