غارنوردان برای اولین بار به قعر «چاه دوزخ» در یمن رسیدند +عکس