اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توجه دولت بر کارهای مبتنی بر عدالت/ فشارهای حداکثری بر ایران توسط آمریکا شکست خورده است