مردم هم علیه سازمان لیگ فوتبال/ تبلیغات محطیلی ترند اول توئیتر شد+عکس