اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیمی از کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه متروپل به آبادان سفر می‌کند