اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تهدیدهای توخالی، از مسئولیت انگلیس در نقض برجام نمی کاهد