واکسن آنفلوانزا مانند گذشته برای گروه‌های هدف اختصاص می‌یابد