مردم باید از حقوق خود آگاه باشند/ رد پای مردم در هر جا موفق هستیم دیده می‌شود