گل‌محمدی و باقری پا به پای بازیکنان در آخرین تمرین پرسپولیس